متاسفم ...

شما واجد شرایط شروع نیستید

شرایط رو درک میکنم کاملا. در کل باید بگم شما واجد از نظر فردی واجد شروع پروژه بدون مرز هستید. اما اگر از نظر مالی پرداخت ده دلار برایتان مقدور نیست , متاسفانه مسیر بدون مرز فعلا برای شما مناسب نخواهد بود. زیرا در طول این مسیر شما هزینه های به مراتب بیشتری خواهید داشت. حتما با پشتیبان خودت در تماس باشین تا در فرصت مناسب بتونید پروژه بدون مرز رو شروع کنید

میخواهید نظرتان را تغییر دهید؟

این فرصت نهایی شماست ...

متاسفم ...

شما واجد شرایط شروع پروژه نیستد...

شرایط رو درک میکنم کاملا. در کل باید بگم شما واجد از نظر فردی واجد شروع پروژه بدون مرز هستید. اما اگر از نظر مالی پرداخت ده دلار برایتان مقدور نیست , متاسفانه مسیر بدون مرز فعلا برای شما مناسب نخواهد بود. زیرا در طول این مسیر شما هزینه های به مراتب بیشتری خواهید داشت. حتما با پشتیبان خودت در تماس باشین تا در فرصت مناسب بتونید پروژه بدون مرز رو شروع کنید

میخواهید نظرتان را تغییر دهید؟

این فرصت نهایی شماست ...