دوره رایگان بدون مرز

همین حالا شروع کنید

جستجو پیشرفته محصولات
0
سبد خرید خالی است.
ورود | ثبت نام
ورود | ثبت نام

مرکز سنجش آکادمی رفیعی

اولین قدم تغییر , سنجش و خودشناسی است

بدون مرز

تست هوشمند بدون مرز

تست بدون مرز یک راهنمای هوشمند برای کشف بهترین مسیر ورود به کسب‌وکار بین‌المللی برای شماست. این تست با بررسی پاسخ‌های شما، به شما مسیری ...
ورود به تست
شخصیت شناسی

تست شخصیت‌شناسی MBTI

تست شخصیت‌شناسی MBTI یکی از ابزارهای کاربردی برای شناخت و درک بهتر خود و دیگران است که در آکادمی رفیعی ارائه می‌شود. این تست بر ...
ورود به تست
شخصیت شناسی

تست دیسک DISC

تست دیسک DISC یک ابزار قدرتمند برای شناخت سبک‌های ارتباطی و رهبری افراد است که در آکادمی رفیعی ارائه می‌شود. این تست به طور جامع ...
ورود به تست
شخصیت شناسی

تست هوش چندگانه گاردنر – مک کنزی (MII)

تست هوش چندگانه گاردنر - مک کنزی (MII) یک ابزار ارزیابی است که در آکادمی رفیعی مورد استفاده قرار می‌گیرد و بر اساس تئوری هوش ...
ورود به تست
شخصیت شناسی

تست تعهد سازمانی آلن و مایر (OCQ)

تست تعهد سازمانی آلن و مایر (OCQ) یک ابزار ارزیابی است که در آکادمی رفیعی استفاده می‌شود و برای اندازه‌گیری میزان تعهد و پایبندی کارکنان ...
ورود به تست
شخصیت شناسی

تست رضایت شغلی مینه‌سوتا (MSQ)

تست رضایت شغلی مینه‌سوتا (MSQ) یک ابزار معتبر برای ارزیابی میزان رضایت کارکنان از شغل و محیط کار است که در آکادمی رفیعی استفاده می‌شود. ...
ورود به تست
شخصیت شناسی

تست هوش IQ ریون شات

تست هوش IQ ریون شات، یک ابزار ارزیابی است که در آکادمی رفیعی مورد استفاده قرار می‌گیرد و برای سنجش هوش عمومی یک فرد به ...
ورود به تست
شخصیت شناسی

تست هوش هیجانی (EQ) شات

تست هوش هیجانی (EQ) شات، یک ابزار ارزیابی است که در آکادمی رفیعی به کار می‌رود و برای اندازه‌گیری سطح هوش هیجانی شخصیت‌ها و توانایی‌های ...
ورود به تست
شخصیت شناسی

تست عزت نفس کوپر اسمیت (CSEI-AD)

تست عزت نفس کوپر اسمیت (CSEI-AD) یک ابزار ارزیابی است که در آکادمی رفیعی به کار می‌رود و برای اندازه‌گیری سطح اعتماد به نفس و ...
ورود به تست
شخصیت شناسی

تست رغبت‌سنج شغلی و تحصیلی هالند (HII)

تست رغبت‌سنج شغلی و تحصیلی هالند (HII) یک ابزار ارزیابی است که در آکادمی رفیعی مورد استفاده قرار می‌گیرد و برای شناخت علایق و تمایلات ...
ورود به تست
شخصیت شناسی

تست شخصیت 16 عاملی کتل (16PF)

تست شخصیت 16 عاملی کتل (16PF) یک ابزار ارزیابی است که در آکادمی رفیعی استفاده می‌شود و برای اندازه‌گیری و ارزیابی ابعاد مختلف شخصیت افراد ...
ورود به تست
شخصیت شناسی

تست اهمال کاری تاکمن (TPS)

تست اهمال کاری تاکمن (TPS) یک ابزار ارزیابی است که در آکادمی رفیعی مورد استفاده قرار می‌گیرد و برای سنجش و اندازه‌گیری میزان اهمال کاری ...
ورود به تست
شخصیت شناسی

تست کمال‌گرایی هیل (HPI)

تست کمال‌گرایی هیل (HPI) یک ابزار ارزیابی است که در آکادمی رفیعی مورد استفاده قرار می‌گیرد و برای سنجش و ارزیابی میزان کمال‌گرایی یا تمایلات ...
ورود به تست
شخصیت شناسی

تست انگیزش تحصیلی هارتر (HEMS)

تست انگیزش تحصیلی هارتر (HEMS) یک ابزار ارزیابی است که در آکادمی رفیعی مورد استفاده قرار می‌گیرد و برای سنجش و اندازه‌گیری انگیزه و اشتیاق ...
ورود به تست
شخصیت شناسی

تست شخصیت شناسی MBTI کودکان (MMTIC)

تست شخصیت شناسی MBTI کودکان (MMTIC) یک ابزار ارزیابی است که در آکادمی رفیعی مورد استفاده قرار می‌گیرد و برای سنجش و ارزیابی ابعاد شخصیتی ...
ورود به تست
شخصیت شناسی

تست امید میلر (MHS)

تست امید میلر (MHS) یک ابزار ارزیابی است که در آکادمی رفیعی مورد استفاده قرار می‌گیرد و برای اندازه‌گیری سطح امید و اعتماد به نفس ...
ورود به تست
سبک زندگی

تست اعتیاد به اینترنت یانگ (IAT)

تست اعتیاد به اینترنت یانگ (IAT) یک ابزار ارزیابی است که در آکادمی رفیعی به کار می‌رود و برای سنجش و ارزیابی میزان وابستگی افراد ...
ورود به تست
سبک زندگی

تست وسواس فکری مادزلی (MOCI)

تست وسواس فکری مادزلی (MOCI) یک ابزار ارزیابی است که در آکادمی رفیعی مورد استفاده قرار می‌گیرد و برای سنجش و اندازه‌گیری میزان وسواس فکری ...
ورود به تست
سبک زندگی

تست شادکامی آکسفورد (OHI)

تست شادکامی آکسفورد (OHI) یک ابزار ارزیابی است که در آکادمی رفیعی مورد استفاده قرار می‌گیرد و برای سنجش و اندازه‌گیری سطح شادکامی و رضایت ...
ورود به تست
سبک زندگی

تست احساس تنهایی (SLFS)

تست احساس تنهایی (SLFS) یک ابزار ارزیابی است که در آکادمی رفیعی برای سنجش و اندازه‌گیری میزان احساس تنهایی و انزوا در افراد به کار ...
ورود به تست
شخصیت شناسی

تست هوش تصویری IQ کتل – فرم A بزرگسالان

تست هوش تصویری IQ کتل - فرم A یک ابزار ارزیابی است که در آکادمی رفیعی به کار می‌رود و برای سنجش هوش بصری و ...
ورود به تست
mbti

تست شخصیت شناسی MBTI

تست شخصیت‌شناسی MBTI یکی از ابزارهای کاربردی برای شناخت و درک بهتر خود و دیگران است که در آکادمی رفیعی ارائه می‌شود. این تست بر ...
ورود به تست
بدون مرز

تست شخصیت کارآفرینی بدون مرز

تست جامع شخصیت کارآفرین (EPT) یک ابزار ارزیابی قدرتمند است که در مرکز سنجش آکادمی رفیعی ارائه می‌شود. این تست به دانشجویان امکان می‌دهد تا ...
ورود به تست

تست هوشمند بدون مرز

تست بدون مرز یک راهنمای هوشمند برای کشف بهترین مسیر ورود به کسب‌وکار بین‌المللی برای شماست. این تست با بررسی پاسخ‌های شما، به شما مسیری ...
ورود به تست

تست شخصیت‌شناسی MBTI

تست شخصیت‌شناسی MBTI یکی از ابزارهای کاربردی برای شناخت و درک بهتر خود و دیگران است که در آکادمی رفیعی ارائه می‌شود. این تست بر ...
ورود به تست

تست دیسک DISC

تست دیسک DISC یک ابزار قدرتمند برای شناخت سبک‌های ارتباطی و رهبری افراد است که در آکادمی رفیعی ارائه می‌شود. این تست به طور جامع ...
ورود به تست

تست هوش چندگانه گاردنر – مک کنزی (MII)

تست هوش چندگانه گاردنر - مک کنزی (MII) یک ابزار ارزیابی است که در آکادمی رفیعی مورد استفاده قرار می‌گیرد و بر اساس تئوری هوش ...
ورود به تست

تست تعهد سازمانی آلن و مایر (OCQ)

تست تعهد سازمانی آلن و مایر (OCQ) یک ابزار ارزیابی است که در آکادمی رفیعی استفاده می‌شود و برای اندازه‌گیری میزان تعهد و پایبندی کارکنان ...
ورود به تست

تست رضایت شغلی مینه‌سوتا (MSQ)

تست رضایت شغلی مینه‌سوتا (MSQ) یک ابزار معتبر برای ارزیابی میزان رضایت کارکنان از شغل و محیط کار است که در آکادمی رفیعی استفاده می‌شود. ...
ورود به تست

تست هوش IQ ریون شات

تست هوش IQ ریون شات، یک ابزار ارزیابی است که در آکادمی رفیعی مورد استفاده قرار می‌گیرد و برای سنجش هوش عمومی یک فرد به ...
ورود به تست

تست هوش هیجانی (EQ) شات

تست هوش هیجانی (EQ) شات، یک ابزار ارزیابی است که در آکادمی رفیعی به کار می‌رود و برای اندازه‌گیری سطح هوش هیجانی شخصیت‌ها و توانایی‌های ...
ورود به تست

تست عزت نفس کوپر اسمیت (CSEI-AD)

تست عزت نفس کوپر اسمیت (CSEI-AD) یک ابزار ارزیابی است که در آکادمی رفیعی به کار می‌رود و برای اندازه‌گیری سطح اعتماد به نفس و ...
ورود به تست

تست رغبت‌سنج شغلی و تحصیلی هالند (HII)

تست رغبت‌سنج شغلی و تحصیلی هالند (HII) یک ابزار ارزیابی است که در آکادمی رفیعی مورد استفاده قرار می‌گیرد و برای شناخت علایق و تمایلات ...
ورود به تست

تست شخصیت 16 عاملی کتل (16PF)

تست شخصیت 16 عاملی کتل (16PF) یک ابزار ارزیابی است که در آکادمی رفیعی استفاده می‌شود و برای اندازه‌گیری و ارزیابی ابعاد مختلف شخصیت افراد ...
ورود به تست

تست اهمال کاری تاکمن (TPS)

تست اهمال کاری تاکمن (TPS) یک ابزار ارزیابی است که در آکادمی رفیعی مورد استفاده قرار می‌گیرد و برای سنجش و اندازه‌گیری میزان اهمال کاری ...
ورود به تست

تست کمال‌گرایی هیل (HPI)

تست کمال‌گرایی هیل (HPI) یک ابزار ارزیابی است که در آکادمی رفیعی مورد استفاده قرار می‌گیرد و برای سنجش و ارزیابی میزان کمال‌گرایی یا تمایلات ...
ورود به تست

تست انگیزش تحصیلی هارتر (HEMS)

تست انگیزش تحصیلی هارتر (HEMS) یک ابزار ارزیابی است که در آکادمی رفیعی مورد استفاده قرار می‌گیرد و برای سنجش و اندازه‌گیری انگیزه و اشتیاق ...
ورود به تست

تست شخصیت شناسی MBTI کودکان (MMTIC)

تست شخصیت شناسی MBTI کودکان (MMTIC) یک ابزار ارزیابی است که در آکادمی رفیعی مورد استفاده قرار می‌گیرد و برای سنجش و ارزیابی ابعاد شخصیتی ...
ورود به تست

تست امید میلر (MHS)

تست امید میلر (MHS) یک ابزار ارزیابی است که در آکادمی رفیعی مورد استفاده قرار می‌گیرد و برای اندازه‌گیری سطح امید و اعتماد به نفس ...
ورود به تست

تست اعتیاد به اینترنت یانگ (IAT)

تست اعتیاد به اینترنت یانگ (IAT) یک ابزار ارزیابی است که در آکادمی رفیعی به کار می‌رود و برای سنجش و ارزیابی میزان وابستگی افراد ...
ورود به تست

تست وسواس فکری مادزلی (MOCI)

تست وسواس فکری مادزلی (MOCI) یک ابزار ارزیابی است که در آکادمی رفیعی مورد استفاده قرار می‌گیرد و برای سنجش و اندازه‌گیری میزان وسواس فکری ...
ورود به تست

تست شادکامی آکسفورد (OHI)

تست شادکامی آکسفورد (OHI) یک ابزار ارزیابی است که در آکادمی رفیعی مورد استفاده قرار می‌گیرد و برای سنجش و اندازه‌گیری سطح شادکامی و رضایت ...
ورود به تست

تست احساس تنهایی (SLFS)

تست احساس تنهایی (SLFS) یک ابزار ارزیابی است که در آکادمی رفیعی برای سنجش و اندازه‌گیری میزان احساس تنهایی و انزوا در افراد به کار ...
ورود به تست

تست هوش تصویری IQ کتل – فرم A بزرگسالان

تست هوش تصویری IQ کتل - فرم A یک ابزار ارزیابی است که در آکادمی رفیعی به کار می‌رود و برای سنجش هوش بصری و ...
ورود به تست

تست شخصیت شناسی MBTI

تست شخصیت‌شناسی MBTI یکی از ابزارهای کاربردی برای شناخت و درک بهتر خود و دیگران است که در آکادمی رفیعی ارائه می‌شود. این تست بر ...
ورود به تست

تست شخصیت کارآفرینی بدون مرز

تست جامع شخصیت کارآفرین (EPT) یک ابزار ارزیابی قدرتمند است که در مرکز سنجش آکادمی رفیعی ارائه می‌شود. این تست به دانشجویان امکان می‌دهد تا ...
ورود به تست